Controleer je wikkelfolie

Heeft u twijfels over de specificaties van uw huidige wikkelfolie of wilt u onze wikkelfolie toetsen op juistheid? Dan kunt u hiervoor onze calculator gebruiken. Deze calculator is altijd te gebruiken wanneer u wilt weten of u wel geleverd heeft gekregen waarvoor u heeft betaald. Denk bijvoorbeeld aan de juistheid over de dikte, lengte, breedte of gewicht. Al deze onduidelijkheden neemt deze calculator voor u weg.

Met behulp van vaste (meetbare) gegevens en feiten worden de moeilijk meetbare waarden berekend.

1Bereken het foliegewicht

In deze stap berekenen wij hoeveel de wikkelfolie zou moeten wegen. Dit gewicht is exclusief de kartonnen koker.

De breedte van de rol wikkelfolie in cm

De dikte van de wikkelfolie in micrometers (ook wel micron, µm of my genoemd)

De lengte van de rol wikkelfolie in meters

Uitleg berekening

Voorbeeld berekening

In de voorbeeldberekening hieronder ziet u hoe het gewicht van een rol wikkelfolie is opgebouwd.

Foliegewicht = Breedte x Lengte x Dikte x Soortelijk gewicht van Kunststof (polypropeen) in g/cm³*

Voorbeeldberekening van wikkelfolie met een breedte van 50 cm, een lengte van 300 meter en een dikte van 20 micron:

500 x 300 x 0,02 x 0,918 = 2754 gram óf

0,5 x 300 x 0,02 x 0,918 = 2.754 kilogram

* De dichtheid of soortelijke massa van een homogeen materiaal is in de natuur- en scheikunde een intensieve grootheid die uitdrukt hoeveel massa van dat materiaal aanwezig is in een bepaald volume. Men drukt dit wel uit als de `massa per volume-eenheid`.

2Bereken het totale rolgewicht

In deze stap berekenen wij het totale gewicht van een rol wikkelfolie. Het totale gewicht van een rol wikkelfolie bestaat uit het foliegewicht en kokergewicht. Wanneer u een rol wikkelfolie heeft verbruikt, weeg dan het koker die overblijft, en vul die hieronder in.

Kokergewicht in gram (bijv. 270)

3Bereken het verschil

In deze stap berekenen wij het verschil tussen het berekende gewicht en het daadwerkelijke gewicht. Vul hieronder het daadwerkelijke gewicht in van jouw rol wikkelfolie.

Het daadwerkelijk gewogen gewicht in gram (bijv. 3000)

4Bereken het verschil in euro

Om het verschil in euro te kunnen berekenen kunt u hier het aantal rollen en de prijs per rol invullen.

Afname aantal rollen laatste levering

Betaalde prijs per rol (€)